Més Compromís demana que el repartiment de les mascaretes seguisca un criteri de salut pública

El repartiment com a un ‘’suplement” del BIM de dos per casa és ineficaç i irracional, i sols obeeix a un criteri populista d’aparentar fer alguna cosa. Proposem col·laborar amb ACSA i EMPAL per al repartiment i maximitzar-ne el seu ús.

L’Ajuntament d’Algemesí ha donat per fi el pas d’adquirir 23.000 mascaretes per al seu repartiment en la població. Un poc tard comparat en altres pobles però millor això que res. Ara bé, ens deixaren estupefactes en comunicar-nos la intenció de repartir-les en l’interior del pròxim Butlletí d’Informació Municipal Berca. I dues per vivenda. Inexplicable. Les mascaretes no les poden tractar com si foren un “suplement” al BIM, com si foren un programa de festes que ha d’arribar a totes les cases. Són un producte fonamental per a la salut pública, i com a tal ha de ser gestionat. Repartir-les així, a cegues sense més criteri, no té sentit i més quan les tenim tant limitades, a no ser que siga sols per dir que estan fent alguna cosa. No podem perdre una oportunitat per a fer les coses bé i evitar contagis que podrien acabar en tragèdia. Cal estar a l’altura, deixar a banda el populisme i planificar una estratègia encarada a limitar el màxim nombre de contagis. De res val repartir mascaretes a habitatges on viu gent major que ix i poc i ja en té o enviar-ne només un parell a una casa on treballen tres o quatre membres.

Per a Més Compromís per Algemesí és imprescindible establir un criteri a l’hora de fer el repartiment a fi de no dilapidar els diners públics enviant mascaretes allà on no són necessàries i massa poques on fan falta. Però no ja per qüestió monetària, sinó sobre tot perquè som i responsables de la salut pública i entenem que fer-ho així no afavoreix el combat contra la pandèmia.

Ací del que es tracta és de frenar la transmissió allà on és necessari i com administració pública que som tenim l’obligació de posar tots els mitjans perquè així siga. Ara mateix tenim l’oportunitat amb aquestes 23.000 mascaretes de vetlar per la salut dels nostres conciutadans. És necessari agafar criteris sanitaris que tinguen en compte les característiques de les mascaretes en qüestió, que són els que ens permetran actuar amb eficàcia en els grups on més risc de contagi hi haja i des de l’ajuntament treballar per posar fi a la transmissió en la mesura que ens siga possible, sempre amb criteris fonamentats.

En Més Compromís pensem que és necessari determinar els sectors en què més necessari es fa l’ús de mascareta i garantir que puguen desenvolupar les seues tasques reduint al màxim la transmissió del virus. Per això entenem que són possibles dues estratègies. La primer seria destinar-les, quantitats suficients, a tres grups concrets de la població com són els treballadors i treballadores que estan eixint a treballar a diari -i que en alguns casos han de fer servir el transport públic-, a les persones que estan al capdavant i tenint cura de la gent gran del nostre poble -tant cuidadors com familiars que es fan càrrec d’ells-, i per últim als nuclis socials o barris més desprotegits i amb menys disponibilitat de mascaretes per tal de dificultar la transmissió del virus. La segona seria repartir-les a la població entre 14 i 65 anys, donat que per al ser d’adults no servirien per a menors i als majors ja se’ls estan facilitant.

Amb el repartiment que ens proposen fem que apleguen mascaretes a les cases d’una manera poc justa i a més sense sentit, ja que en unes cases viu una sola persona i en altres cinc. Quin greuge comparatiu és eixe? No ens pareix per a res una manera encertada de repartir les mascaretes de què disposem, hem de ser molt més responsables.

I per últim pensem que l’ajuntament disposa de mecanismes per fer un bon repartiment als tres sectors que proposem, o en el seu defecte a la majoria de la població. A més a més, sempre es poden establir col·laboracions amb determinats associacions com ACSA o EMPAL per tal que es puguen repartir als polígons o a la població a què van destinades. De fet els dels xicotets comerços podrien perfectament servir de punts de recollida i d’aquesta manera es podrien veure també compensats per la seua feina. Mecanismes hi ha molts, el que no podem és anar a la solució fàcil però poc efectiva.

És per això que vàrem presentar el dilluns 27 d’abril una moció per tal que l’equip de govern recapacite, evite caure en el populisme i accepte la nostra proposta constructiva que no pretén més que contribuir a erradicar de la millor manera possible el COVID-19 d’Algemesí.