…inclusiu i social


Garantir el dret de les persones a tindre una vida digna ha de ser l’eix central de tota política. S’ha de garantir que tothom tinga uns serveis bàsics públics, uns serveis inclusius i professionals.

Vivim en un moment històric del feminisme, en el qual les dones, a través de les xarxes i les connexions globals, estan generant un canvi, una revolució que no té marxa enrere i que ho ha d’impregnar tot.

Per fi la societat està sent conscient de la diversitat que tenim, de la varietat de gènere
que hi ha. Treballarem perquè eixa consciència estiga més present en el dia a dia.

1 – Exigirem la demolició de l’edifici del C/Montortal i lluitarem per a aconseguir fons europeus i dotarem el Raval amb un edifici social.

2 – Elaborarem uns pressupostos amb perspectiva de gènere amb l’objectiu d’eliminar l’escletxa de salari entre els treballadors i treballadores municipals.

3 – Transformarem el Departament de Benestar Social en l’Àrea de Polítiques Inclusives i Igualtat.

4 – Impulsarem l’ampliació del programa d’ajuda a domicili perquè els nostres majors puguen viure més temps a sa casa.

5 – Impulsarem la presència de la dona en tots els àmbits: món empresarial, policia local, organització de festes, associacions, clubs esportius, etc.

6 – Gestionarem la creació del programa “Majors Actius” amb activitats específiques per a majors: visites i actes culturals, xarrades, benestar saludable.

7 – Crearem línies de subvencions per a aquelles associacions i empreses que duguen endavant polítiques inclusives amb persones de col·lectius desafavorits o amb poca integració social.

8 – Farem les gestions i adaptacions necessàries per tal que el Centre de Dia siga reconegut oficialment per Conselleria.

9 – Posarem en marxa un servei d’interprets per aquelles persones que ho necessiten.

10 – Ens coordinarem amb Conselleria per acabar amb els centres escolars que no fomenten la convivència social i harmònica en les generacions futures.

11 – Treballarem per oferir formació i assessorament a cuidadors i cuidadores de persones dependents.

12 – Potenciarem el Consell Escolar Municipal com a garant d’una educació inclusiva i solidària.

13 – Afavorirem el reconeixement de figures femenines a la ciutat posant el seu nom a centres socials i altres instal·lacions municipals.

14 – L’ús de llenguatge inclusiu en els missatges de l’Ajuntament i els organismes municipals serà la norma i no l’excepció. Implicarem també a altres associacions, clubs i entitats de la ciutat.

15 – Treballarem per a establir a totes les festes el punt violeta d’atenció a la dona i col·lectiu LGTBI.

16 – Elaborarem una normativa municipal per a lluitar per la igualtat de les persones LGTBI.

17 – Impulsarem conferències, xarrades, programes educatius i formatius relacionats en les diversitats afectives.

18 – Atorgarem distintius i ajudes als centres inclusius d’Infantil, Primària i ESO.

19 – Augmentarem i donarem més visibilitat als programes de lluita contra comportaments addictius en als i les joves i adolescents: alcohol, drogues i ludopatia (apostes i joc).

20 – Atendrem almenys dos dies a la setmana en l’edifici Casino, prèvia cita, a les persones majors que tinguen dificultat per a traslladar-se a l’Edifici de Benestar Social.