…que et permeta créixer

L’educació és la millor eina per a transformar la societat actual i del futur, per a generar oportunitats i ajudar a reduir les desigualtats. El sistema educatiu s’ha d’adequar a l’alumnat i a la pluralitat de la societat valenciana i ha de trobar les respostes educatives als reptes que tenim.

No cal dir que Algemesí representa cultura. Tenim un teixit cultural ben gran, hem d’estar ben orgullosos de l’aportació del nostre poble a la cultura del País Valencià.

1 – Obrirem una nova aula de dos anys a l’EIM del Raval.

2 – Ampliarem l’horari de la biblioteca amb la dotació, si cal, de més personal.

3 – Impulsarem les gestions necessàries per a fer realitat la segona Casa de la Música.

4 – Establirem unes bases equitatives de distribució del programa municipal d’ajudes als llibres de text per als centres.

5 – Crearem beques i premis d’investigació històrica per a joves historiadors.

6 – Posarem en marxa un Cineclub per a fomentar la cultura del cinema, amb debats i col·loquis.

7 – Ampliarem l’horari i el calendari de l’aula d’estudi, pensant també en l’alumnat de batxillerat.

8 – Ampliarem l’horari de matí de les escoles infantils per tal de facilitar la conciliació familiar.

9 – Impulsarem la dotació de servei de menjador a les escoles infantils municipals.

10 – Proposarem una nova zonificació escolar a Algemesí.

11 – Atorgarem distintius i ajudes als centres que promoguen l’ús del valencià.

12 – Incentivarem l’ús de la bicicleta per a anar al col·legi. Farem un barem de quins col·legis utilitzen més el bus a peu i la bicicleta per a donar premis col·lectius.

13 – Renovarem l’exposició de la festa i fer-la més moderna i interactiva.

14 – Impulsarem la creació al Museu d’una exposició permanent de l’obra dels artistes locals.

15 – Crearem un Consell Municipal de Cultura i de les Arts, que gestione els espais i directrius culturals de la ciutat.

16 – Gestionarem des de l’Ajuntament la creació i coordinació d’un calendari cultural que evite solapaments.

17 – Treballarem, amb la col·laboració dels clubs i associacions, per a definir un pla estratègic de l’esport base, que coordine els calendaris i activitats, optimitze les instal·lacions esportives, incloga un pla de manteniment i millora, establisca les normes de funcionament i assignació dels espais públics esportius, etc.

18 – Treballarem per a fer realitat la Setmana Cabanilles, amb conferències, exposicions i concerts internacionals d’orgue a Algemesí.

19 – Impulsarem un certamen internacional de dansa i balls que mostre la diversitat cultural del món.

20 – Treballarem per a posar en marxa un festival de música tradicional.

21 – Establirem un premi de composició musical per a dolçaina.

22 – Iniciarem una campanya per a donar a conéixer la pilota valenciana entre els escolars a través de tallers i organitzant partides en festes (fira, 9 d’octubre).

23 – Dissenyarem un pla de foment dels esports minoritaris a les escoles, conjuntament amb tots els agents implicats.

24 – Treballarem perquè Algemesí siga la seu de competicions autonòmiques o comarcals.

25 – Promourem la creació d’equips femenins per part dels clubs de la ciutat.