…dinàmic i emprenedor

Cal aplicar mesures concretes per a generar ocupació estable i de qualitat, que reduïsquen la taxa d’atur sense caure en una precarietat que afecte a les capes més vulnerables de la societat. Les persones, les seues oportunitats i el seu benestar han d’estar en el centre de les polítiques d’ocupació.

No cal dir que a Algemesí l’agricultura té un pes específic ben gran en matèria d’economia i treball. Per a nosaltres els organismes públics han de donar suport als nostres llauradors amb mesures pràctiques i directes.

1 – Aconseguirem més transparència en la difusió d’ajudes i ofertes d’ocupació municipal amb la creació d’un canal d’alertes.

2 – Impulsar i accelerar l’augment de dotació de sòl industrial a través de convenis amb SEPES, Ministeri i Conselleria.

3 – Treballarem colze a colze amb EMPAL per a aconseguir subvencions per a millorar la infraestructura dels polígons actuals, impulsant, entre altres coses, la creació de noves Societats de Manteniment.

4 – Treballarem per a crear una Oficina de Modernització, Impuls i Suport Agrari (OMISA), un organisme tècnic que assessore i impulse el sector agrícola, aconseguisca subvencions i oferisca la modernització necessària per a reactivar el nostre camp.

5 – Impulsarem un conveni conjunt entre conselleries, universitats i l’Ajuntament per a ubicar a Algemesí un Centre Superior d’Estudis i Investigació d’Indústries Agroalimentàries.

6 – Dotarem l’Oficina Tècnica Econòmica d’Algemesí (OTEA) de més personal, especialment aquell destinat a buscar finançament europeu relatiu a R+D+I empresarial i exportació.

7 – Impulsarem, juntament amb ACSA i la Conselleria d’Economia Sostenible, els estudis i les infraestructures per a la creació d’un Espai Urbà de Concentració Comercial, millorant i transformant les actuals campanyes d’animació comercial.

8 – Sol·licitarem i negociarem amb la Conselleria d’Educació l’establiment d’un cicle formatiu agrari en un dels instituts d’Algemesí amb el propòsit d’estar millor preparats de cara al futur.

9 – Reclamarem a la Conselleria i a la Séquia Reial del Xúquer que es finalitze la transformació al reg per goteig al nostre terme, que quedà paralitzada fa ja massa temps.

10 – Treballarem per a becar mensualment a la joventut que es forme en estudis agraris (FP agrària, cicles agraris). El camp necessita gent jove.

11 – Publicarem a la web municipal les llistes de les borses municipals i les bases de funcionament.

12 – Inclourem a Algemesí en el grup de les “smart cities” amb la instal·lació de 10 panells electrònics per a la difusió d’informació comercial d’activitats culturals i lúdiques.

13 – Estudiarem la creació d’incentius municipals per a la contractació de col·lectius desfavorits, com majors de 55 anys, joves o persones amb diversitat funcional.

14 – Tornarem a dotar l’ADL amb el mateix personal -o més- que tenia a l’inici de la legislatura per tal d’ampliar les funcions del servei, en especial les referides a la formació contínua de treballadores i treballadors aturats així com d’aturades i aturats.

15 – Impulsarem campanyes de difusió de consum de la taronja i el caqui, que estaran presents en tots els esdeveniments que tinguen lloc a la ciutat. Un exemple: Proposarem de manera conjunta amb el sector hostaler i el comerç posar en marxa un concurs de dolços i menjars amb base de taronja i caqui.

16 – Estudiarem estratègies que minimitzen l’abandonament de les terres per part dels agricultors. Impulsarem el banc de terra local, amb la cessió dels terreny abandonats per al cultiu ecològic i sostenible.

17 – Impulsarem el cultiu de proximitat, per a afavorir tant als llauradors i llauradores locals com als comerços i hostaleria, a més de reduir l’impacte en el medi ambient.

18 – Impulsarem l’agricultura ecològica i sostenible com a via per a conservar l’entorn i per a augmentar el valor dels productes.

19 – Posarem a disposició de la Conselleria el terreny municipal destinat a la Residència de Majors per tal que construïsca una Residència Col·laborativa que supere l’actual model de residència aparcament, a ser possible com a cooperativa.

20 – Impulsarem d’una vegada per totes l’administració electrònica invertint en equips i personal que facen possible que al final de la legislatura es puguen presentar on-line tots els tràmits municipals.

21 – Obrirem un procés de diàleg i negociació amb els treballadors i treballadores municipals per tal d’atendre les seues peticions laborals i de promoció, procés que culminarà amb l’elaboració d’una Relació de Llocs de Treball consensuada.

22 – Farem que els impostos municipals siguen més fàcils de pagar explicant com acollir-se al Pla de Tribut Personalitzat que hem impulsat i aprovat. Pagar l’IBI en 4 o 12 quotes és un dret!