El govern d’Algemesí permet que una entitat privada subhaste l’ús d’espai públic en benefici propi

Per dur-la a terme, s’està fent ús de personal i espais de l’ajuntament d’Algemesí

L’equip de govern no sols és sabedor d’aquesta situació, sinó que consisteix i promociona una subhasta, de dubtosa legalitat, posant al servei d’una associació les dependències municipals i una funcionària de l’Ajuntament per a recollir les sol·licituds.

Al darrer número d’un periòdic de tirada local s’anuncià la subhasta de dues casetes (com de les que cada penya cadafalera disposa per a dinars i sopars al Parc Salvador Castell) destinada a “professionals d’hostaleria amb llicència d’activitat”, sense necessitat que es tracte d’abonats, per part d’una entitat privada.

L’espai públic, com és seu nom indica és públic, i el seu ús i cessió esta regulat per la llei, de manera que la seua concessió privativa -per a obres, instal·lar terrasses, actes lúdics…- l’ha de gestionar el seu propietari, l’ajuntament respectant la legalitat i el principi de transparència.

El que no és possible és que un diari gratuït local s’indique que una Associació privada va a subhastar dos espais d’ús públic i recollir 6.000€ per cedir un espai que en realitat és municipal. I és que al darrer número d’un periòdic de tirada local s’anuncià la subhasta de dues “casetes” (com de les que cada penya cadafalera disposa per a dinars i sopars al Parc Salvador Castell) destinada a “professionals d’hostaleria amb llicència d’activitat”.  

Som un poble mediterrani, i com a tal és normal que l’ajuntament permeta que les comissions falleres o a les penyes cadafaleres (associacions privades) puguen gaudir de l’espai públic per desenvolupar les festes, però un altra ben diferent és que associacions privades aprofiten aquesta concessió gratuïta per a recaptar diners, quan qui deuria subhastar-ho i recaptar els diners és l’ajuntament. Consentir una subhasta de l’ús d’un terreny per a una finalitat no associativa o lúdica, sinó merament lucrativa entenem que no està emparat per la llei ni pel sentit comú.

Però si això ja crida l’atenció, el fet que una qüestió que es vol plantejar com a aliena al consistori i sols de la Comissió Taurina , es gestione des de l’ajuntament no ho és menys. No només és possible sol·licitar el document del plec de condicions de la subhasta en dependències municipals sinó que els interessats han presentar l’oferta a un dels departaments de l’Ajuntament a l’atenció d’una funcionària de la casa i donar-ho en mà.  Les garanties del procés -sense registre de quan es presenta, ni sense saber les persones que conformen la selecció, sense anunci en internet…- són qüestionables. Per sí hi ha una cosa que resulta molt preocupant és eixa confusió de plànols, ja que en aquet tema allò públic i allò privat resulta realment indistingible, i assenta uns precedents perillosos.

Tot això sense entrar en consideració que aquesta subhasta afectarà negativament als bars del Parc Salvador Castell a qui restarà clientela, bars que paguen a l’ajuntament uns impostos, taxes per les terrasses, etc. que reverteixen en el municipi, mentre que en aquest cas els beneficis de la subhasta sols revertiran en una entitat privada. Des de Més Compromís per Algemesí no veiem gens clar l’assumpte i ja hem demanat tota la informació relativa a la documentació de la cessió d’espais així com els documents o informes que avalen la viabilitat jurídica de que una Associació puga adjudicar una concessió relativa a l’ús d’uns terrenys públics i qui i en base a què s’ha autoritzat a una funcionària a portar-li estes gestions a una associació en un departament municipal. Sense un informe tècnic i jurídic que garantitze la legalitat del procés i de la decisió entenem que aquest no deuria de seguir endavant. Si l’ajuntament vol subhastar eixos dos llocs, que ho faça ell com a titular dels espais, amb la transparència deguda i fent que els diners revertisquen en les arques públiques i ens beneficien a tots.